———–
🎁🎁🎁Sáng ngày chủ nhật 14/03/2021, Thư rất vinh dự được trao giấy chứng nhận chủ quyền sản phẩm nhà phố Vạn Phúc cho khách hàng Anh N.Q.K
🍀🍀🍀 anh N.Q.K chia sẻ:
“𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑛ℎ, 𝐴𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾ℎ𝑢 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑉𝑎̣𝑛 𝑃ℎ𝑢́𝑐.
𝐴𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑚 𝑜̛𝑛 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ – 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 Thiên Thư 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 ,𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑎𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑐𝑢̉𝑎 1 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔
𝐴𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑉𝑎̣𝑛 𝑃ℎ𝑢́𝑐,”

🏠Sản phẩm anh N.Q.K chọn mua là sản phẩm chuyển nhượng nằm trong danh sách kí gửi được cung cấp từ Tập đoàn Vạn phúc.
✍️Sản phẩm có kết cấu 1 hầm, 3 tầng và sân thượng, hướng Đông Bắc, nội thất đầy đủ, được giao dịch vào tháng 2/2021 với 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟏𝟑,𝐱𝐱 𝐭𝐲̉ – 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟓 𝐭𝐲̉ đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟓.𝟓 𝐭𝐲̉

🤗Một lần nữa Thư xin được chúc mừng anh 
———– ————-
#vanphuccity #khu_đô_thị_vạn_phúc #thủđức #nhàphốthủđức#shophouse #biệtthựthủđức #khuđôthịvạnphúc #sunlakevillas#chuyển_nhượng_vạn_phúc #chuẩn_pháp_lý #sổ_trao_tay
——
🔰 VẠN PHÚC CITY – KIỆT TÁC VÀNG BÊN SÔNG SÀI GÒN🔰
📍 Chuyên viên tư vấn CHỦ ĐẦU TƯ : Phạm Thị Thiên Thư
🎯Tận tình – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp
📞Hotline: 093.801.5.801
🌐 web: thu.com.vn