Author Archives: trungnv

Vạn Phúc City chính thức khởi công phân khu Sunlake Villas

Ngày 02/03/2021, tại Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), 𝗧𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗕𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗩𝗮̣𝗻 𝗣𝗵𝘂́𝗰 (𝗩𝗮𝗻 𝗣𝗵𝘂𝗰 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽) cùng 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗡𝗔𝗩𝗜𝗖𝗢𝗡𝗦 (Tổng thầu công trình) tổ chức Lễ khởi công Phân khu #Sunlake_Villas. Đây là một trong những hạng mục nhà ở quan trọng trong gói đầu tư 3,500 tỷ của năm 2021 […]